Kesäkuun tavaramerkki: me.

Ei ole olemassa meitä ja heitä. On vain me.

Me-säätiössä ollaan sitä mieltä, ettei maailmassa pitäisi olla meitä ja heitä, vaan ainoastaan me. Säätiö on perustettu vähentämään lasten, nuorten ja perheiden yhteiskunnallista syrjäytymistä ja eriarvoistumista Suomessa. Tavoitteisiin on kirjattu tarjota kaikille tasavertaiset mahdollisuudet turvalliseen kasvuun ja hyvään elämään perhetaustasta tai muista lähtökohdista riippumatta.

Keväällä 2015 rekisteröity Me-säätiö tuottaa konkreettisia ja tuloksellisia ratkaisuja lasten ja nuorten syrjäytymisongelman poistamiseksi. Lisäksi tuetaan ympäristönsuojelua Suomessa. Säätiön toiminta on rajattu 15 vuoden määräajaksi.

ME.-sanamerkki ja me.-kuviotunnus rekisteröitiin tavaramerkeiksi kesäkuussa 2018. Aikaisempia säätiön tavaramerkkirekisteröintejä ovat ME-SÄÄTIÖ, ME-TALO ja ME-KOULU.

Rekisteröinti suojaa merkin käytön

Tavaramerkkirekisteröinneillä Me-säätiö on halunnut toimitusjohtaja Ulla Nordin mukaan suojata henkisen omaisuutensa ja varmistaa, että merkki pysyy tiukasti omassa käytössä.

– Jokainen ohjelmakokonaisuutemme on tarkkaan harkittu sekä sisällöltään että toteutustavaltaan. Siksi olemme rekisteröineet ne. Näin voimme varmistaa, ettei meidän tunnuksellamme ilmaannu palveluita, jotka eivät vastaa tiukkoja kriteereitämme. Rekisteröinnit on hoitanut tavaramerkkijuristi.

Säätiö investoi kunnianhimoisiin ratkaisuihin

Me-säätiö toteuttaa tarkoitustaan sekä jakamalla avustuksia ja apurahoja erilaisiin yleishyödyllisiin hankkeisiin että toteuttamalla omia hankkeita.

Toistaiseksi valtaosa myönnetystä rahoituksesta on Ulla Nordin mukaan kohdistunut yleishyödyllisiin hankkeisiin. Niistä yksi on Suomen Mielenterveysseuran koordinoima hanke, jossa kehitetään ja toteutetaan 12–18-vuotiaille nuorille suunnattua Sekasin Chat -palvelua. Palvelun toteuttamiseen osallistuu useita eri järjestöjä. Vastaajina toimii sekä koulutettuja vapaaehtoisia että ammattilaisia.

Chatin tarkoituksena on tarjota helposti lähestyttävä yhteys, jossa nuori voi hänelle sopivaan aikaan ja hänelle sopivin sanoin puhua mielen päällä olevista asioista, saada neuvoja ja tukea avun hakemiseen sekä löytää omia voimavarojaan.

– Palvelun kehittämistä jatketaan erityisesti poikien tavoittamiseksi Sekasin Discordin kautta.

Säätiö sijoittaa vastuullisesti ja ottaa riskejä

Me-säätiön sijoitustoiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan vastuullisuuteen. Toisin kuin perinteiset säätiöt Me-säätiö toimii kuin yhteiskunnallisesti vaikuttava kasvuyritys, jossa uskotaan kokeiluun, onnistumiseen ja epäonnistumiseen loputtoman suunnittelun ja valmistelun sijaan.

Säätiön visio on, että vuonna 2050 ei Suomessa ole yhtään syrjäytynyttä lasta tai nuorta.

Me-säätiön verkkosivut

Teksti: Marjo Rautvuori
Kuva: Me-säätiö

Kaikki kuukauden tavaramerkit

Tutustu aiemmin kuukauden tavaramerkiksi valittuihin tavaramerkkeihin.

Tutustu kuukauden tavaramerkkeihin!

Tavaramerkkejä eri vuosikymmeniltä

Julkaisimme Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi tavaramerkkejä eri vuosikymmeniltä.

Tutustu juhlavuoden tavaramerkkeihin!