Kesäkuun tavaramerkki: Creative Finland

Jatkuvuutta tekemiseen ja iso viesti yhteistyökumppaneille

Creative Finland -kuviomerkki.

Creative Finland on suomalaisen luovan talouden verkkomedia ja verkosto alan toimijoille.

Monimuotoisen alan viestintäverkostoa väri-iloisesti symboloiva kuviomerkki, jossa on sanallinen osa, rekisteröitiin Luovan talouden agentit ja managerit yhdistys ry:n eli AGMAn tavaramerkiksi kesäkuussa 2021.

AGMA muun muassa ylläpitää Creative Finland -verkkomediaa, jolla tuotetaan luovien alojen ajankohtaista tietoa ja vahvistetaan luovan talouden yhteiskunnallista roolia ja liiketaloudellista asemaa.

Rekisteröinnillä yhdistys halusi osoittaa, että Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana luovien alojen koordinointihankkeena edennyttä työtä oli tehty tosissaan ja jatkuvuutta halutaan ylläpitää julkisen rahoituksen päätyttyäkin.

Tavaramerkin hakemisella yhdistys antaa myös alan toimijoille hyvän esimerkin aineettoman omaisuuden suojaamisen mahdollisuuksista ja merkityksestä.

– Suojaus antaa meille tekijöille turvallisen mielen rakentaa rauhassa omaa brändiä ja jatkaa määrätietoista työtä. Omalla tavallaan se velvoittaa ja motivoi meitä toimimaan. Rekisteröity tavaramerkki antaa myös yhteistyökumppaneille selkeän viestin siitä, että teemme merkityksellistä työtä, johon kannattaa tulla mukaan, kuvailee Creative Finlandin verkostojohtaja Anu-Katriina Perttunen.

Tavaramerkki haettiin brändityön suojaksi

Creative Finlandin verkostojohtaja Anu-Katriina Perttunen

Vuosien raivaustyön tuloksena Creative Finland -konsepti oli löytänyt laajasti tarpeelliseksi koetun raon. Hankkeen aikana brändieliö oli lähtenyt kasvamaan ja kehittymään, ja media oli ottanut oman paikkansa luovien alojen yhteiskunnallisen roolin ja aseman vahvistamiseksi viestinnän ja verkostoitumisen keinoin.

– Meillä oli selvästi hyppysissämme oma uusi arvokas brändi. Halusimme pitää siitä kiinni ja varmistaa edellytykset sen käyttämiselle ja kehittämiselle myös jatkossa, painottaa Perttunen.

Tarve suojata konsepti tavaramerkillä oli ilmeinen. Entistäkin tärkeämmäksi se tuli Creative Finlandin siirryttyä pois julkisen hankerahoituksen piiristä. Kokemusta immateriaalioikeuksien suojaamisesta oli, koska AGMA oli hakenut aiemmin tavaramerkin kahdelle muulle tärkeäksi kokemalleen konseptille.

Pienikin voi pärjätä puolustaessaan oikeuksiaan

AGMAn hallituksen puheenjohtaja, yritysjuristi Kati Repo

AGMAn hallituksen puheenjohtaja, yritysjuristi Kati Repo kertoo havainneensa, että usein immateriaalioikeuksien suojaustarve nousee esiin juuri jossain taitekohdassa.

– Valitettavan usein luovilla aloilla ajatellaan, ettei vielä ole tavaramerkin aika. Silloin täytyy muistuttaa, että pian voi olla liian myöhäistä. Suomessa ei oman työn tai aineettoman omaisuuden arvoa välttämättä ymmärretä tai ollaan liian vaatimattomia. Kyseessä on kuitenkin merkittävä yhteiskunnallinen asia, myös talouden näkökulmasta. Jokainen voi tehdä suojauksen omassa skaalassaan ja laajentaa sitä tarvittaessa myöhemmin.

Julkisuuteen on noussut joitakin luovien alojen tavaramerkkikiistoja, ja Repo pitää hyvänä, että ennakkotapauksia on ja asiasta keskustellaan.

– Ne muistuttavat, että pienikin voi pärjätä puolustaessaan aineettomia oikeuksiaan.

Monimuotoisen alan yhteinen ääni

Creative Finlandin kuviomerkissä tärkeintä ovat sanat. Niillä halutaan kertoa oma asia. Vähän samantapaisia sanapareja on käytössä eri tahoilla.

– Meille luovien alojen yrittäjien edustajana oma merkki on tärkeä. Kansainvälisilläkin kentillä meidät tunnetaan tästä merkistä, kertoo Perttunen.

Kuviomerkki viestii omasta ajastaan. Kun parhaillaan uudistetaan brändin visuaalista ilmettä entistä selkeämmäksi ja uskottavammaksi, mietitään myös merkin paikkaa ja näkyvyyttä.

Creative Finlandin yhteistyökumppaneita ovat Business Finland, työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

AGMA on luovien alojen välittäjätoimijoiden edunvalvontajärjestö ja kollegaverkosto, joka tekee kotimaassa jatkuvaa yhteistyötä luovien alojen toimiala- ja vientijärjestöjen kanssa. Kansainväliset kontaktit agenttiverkostoihin, sijoittajiin sekä maailmanlaajuiseen lisenssiammattilaisten ryhmään ovat laajat. Vuonna 2009 perustettuun yhdistykseen kuuluu 40 yritysjäsentä, jotka edustavat yli 1 500 kotimaista ja kansainvälistä luovien alojen tekijää, yritystä, kollektiivia ja oikeuksienhaltijaa.

Agman verkkosivut.

Creative Finlandin verkkosivut.

Teksti: Marjo Rautvuori

Kuvat: Juha Metso (Kati Repo) ja Anu-Katriina Perttusen arkisto

Kaikki kuukauden tavaramerkit

Tutustu aiemmin kuukauden tavaramerkiksi valittuihin tavaramerkkeihin.

Tutustu kuukauden tavaramerkkeihin!

Tavaramerkkejä eri vuosikymmeniltä

Julkaisimme Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi tavaramerkkejä eri vuosikymmeniltä.

Tutustu juhlavuoden tavaramerkkeihin!