Huhtikuun tavaramerkki: Green Line

Palvelukonsepti mahdollistaa puhtaamman puunkorjauksen

Fomatec Green Line on ekologinen ja luonnonarvoja kunnioittava tuote- ja palvelukokonaisuus puunkorjausta tekeville metsäkoneyrityksille, jotka haluavat olla mukana rakentamassa puhtaampaa tulevaisuutta.

Green Line -huolenpitosopimus pitää sisällään isojen metsäkoneiden teräketjuhuollon ja konehuollossa tarvittavat luonnonmukaiset tuotteet kierrätettäviin ja uudelleentäytettäviin pakkauksiin pakattuna. Yritykselle vaivaton ja luontoa säästävä sopimus säästää myös rahaa.

Green Line -kuviomerkki rekisteröitiin Fomatec Oy:n tavaramerkiksi 16.4.2018.

Myöhemmin samana vuonna rekisteröitiin tavaramerkiksi myös asiakasyrityksiä kiertotalouteen kannustava yrityksen slogan ”For loggers that care”.

Aineetonta omaisuutta on vaalittava

Kehittämiinsä metsäkoneiden lisävarusteisiin Fomatecillä on patentteja. Toimitusjohtaja Mikael Korkmanin mukaan niitä haetaan myös koko ajan lisää.

– Aineettoman omaisuuden suojaaminen kuuluu normaaliin liiketoimintaan. Kun tuote, brändi ja slogan ovat suojattuja, tiedät tekeväsi työtä itseäsi varten. Maailma on muuttunut. Monenlaisia temppuja yritetään, mutta myös väärinkäytöksiin puututaan tänä päivänä kovalla kädellä. Kaiken varalta meilläkin on vakuutukset.

Fomatec on 2011 perustettu Kuopiossa toimiva yritys, joka hakee kasvua ja uusia sijoittajia.

– Olemme aallonmurtaja uudessa biotalouden ajassa. Siinä haluamme ollakin ja meillä on myös annettavaa. Kiertotaloudesta puhutaan paljon, mutta tekoja on kovin vähän. Me haluamme muutosta ja tuomme esiin tietoa, jotta asiat tulisivat näkyviksi. Faktaa on olemassa valtavasti.

Öljyt ja muovi pois luonnosta

Esimerkiksi Suomessa olevien noin 1 500 harvesterin Korkman kertoo tuottavan noin 21 000 litraa teollisuudesta tullutta jo kertaalleen käytettyä öljyä jokaisena työpäivänä. Koneellista puunkorjuuta on tehty yli 50 vuotta. Öljyjä on siis mennyt näistä koneista maahan ja pohjavesiin yli 300 miljoonaa litraa.

– Valtava määrä tällaista öljyä syydetään vielä tänä päivänä luontoon esimerkiksi niiden mustikoiden päälle, jotka päätyvät ihmisten syötäväksi. Suomessa on käytössä teräketjuvoiteluun pääsääntöisesti mineraalipohjaisia öljyjä, koska hinta määrää käytön. Voiteluteknisestikin nykyiset bioöljyt olisivat parempia. Ruotsissa ollaan kehityksessä paljon pidemmällä. Siellä voiteluaineiden tulee olla biohajoavia ja lähes kaikki yrittäjät ovat sertifioituja.

Muovijätteen syntyä ja turhien pakkausten valmistusta Green Line -toimintamalli vähentää oleellisesti. Tuotteet pakataan kierrätettäviin astioihin ja tuubeihin, jotka uudelleentäytetään. Varmistaakseen pakkauksen palautuksen Fomatec on asettanut jokaiselle pakkaukselle pantin, joka maksetaan myös rikkoutuneista pakkauksista. Tällä varmistetaan kaikkien pakkausten palautus ja niiden oikeanlainen hävittäminen.

Tahtotilasta toimintaan

Korkman toteaa, että monissa metsäyhtiöissä on jo tahtotila puhtaamman tuotannon puolesta ja tuotanto on uusissa tehtaissa jo lähes täysin puhdasta. Myös metsänomistajien kiinnostus oikeanlaista puunkorjausta kohtaan lisääntyy, koska se tukee samalla metsän järkevää käyttöä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

– Olisi siis aika siirtyä hankkimaan raaka-aine ekologisesti kestävän kehityksen toimintamallia käyttäen. Uskomme, että ne, jotka siirtyvät puhtaaseen puunkorjuuseen, varmistavat mahdollisuuden ostaa raaka-ainetta myös tulevaisuudessa.

Teksti: Marjo Rautvuori
Kuvat: Fomatec Oy

Kaikki kuukauden tavaramerkit

Tutustu aiemmin kuukauden tavaramerkiksi valittuihin tavaramerkkeihin.

Tutustu kuukauden tavaramerkkeihin!

Tavaramerkkejä eri vuosikymmeniltä

Julkaisimme Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi tavaramerkkejä eri vuosikymmeniltä.

Tutustu juhlavuoden tavaramerkkeihin!