Helmikuun tavaramerkki: Välitunti

Rajapinnat ylittävää tukea

Välitunti Oy tuottaa kunnille itse kehittämiään moniammatillisena yhteistyönä ruohonjuuritasolla toteutettavia tukipalveluita lasten, nuorten ja perheiden auttamiseksi haastavissa elämäntilanteissa. Innovatiivinen toiminta-ajatus tiivistyy sloganiin: Välitunti – Rajapinnat ylittävää tukea.

Suojellakseen ainutlaatuista toimintatapaansa ja voidakseen tehdä rauhassa omaa brändityötään yritys haki sloganille tavaramerkkiä. Se rekisteröitiin helmikuussa 2017.

– Emme ole perinteinen sosiaalipalveluiden tuottaja. On hyvä, että tavaramerkki näkyy ja erottaa meidät selvästi muista. Se luo myös tietynlaista virallista leimaa. Hakeminen ei ollut vaikeaa. Se työ kannatti tehdä, toteaa Välitunti Oy:n toimitusjohtaja Turo Eronen. Hän löysi etsimänsä suojaamismahdollisuuden PRH:n nettisivuilta.

Palvelumalli syntyi tarpeesta

Eronen on koulutukseltaan sosionomi, luokanopettaja ja erityisopettaja. Hänellä on laaja kokemus lastensuojelukentältä, avopalveluiden tuottamisesta sekä psyykkisesti oireilevien lasten opettamisesta. Koulutuksen ja työkokemuksen kautta hänelle oli muodostunut vahva näkemys rajapinnat ylittävästä tukityöstä lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta, kun hän vuonna 2011 lähti Välitunti toiminimellä pilotoimaan uudenlaista tukimallia. Mukana olivat alusta asti kuntien lastensuojelu, opetustoimi sekä psykiatrinen hoitotyö.

Palaute kaikilta osapuolilta oli hyvää ja tukimalli koettiin tarkoituksenmukaiseksi. Niinpä Eronen perusti vuonna 2014 Välitunti Oy:n. Yritys kasvaa ja saa koko ajan uusia kunta-asiakkaita.

Suojaa myös itse kehitetyille työmuodoille

Välitunti – Rajapinnat ylittävää tukea -slogan rekisteröitiin tavaramerkiksi 6.2.2017.

Slogan on rekisteröity tavaramerkkinä kattamaan laajasti muun muassa julkaisutoiminnan, tapahtumien tuottamisen ja järjestämisen, eri-ikäisten koulutus-, valmennus- ja opetustehtävät sekä konsultoinnin ja neuvonnan.

Sloganin lisäksi Välitunti Oy:n kehittämistä työmuodoista on tavaramerkeiksi rekisteröity Löytöretkityöskentely ja tuetun asumisen Omille-tukipalvelu. Tarkoitus on suojata tavaramerkillä myös yrityksen kuviomerkki sekä uudet ainutlaatuiset työmuodot.

Teksti: Marjo Rautvuori
Kuva: Välitunti Oy
Yrityksen kotisivut

Kaikki kuukauden tavaramerkit

Tutustu aiemmin kuukauden tavaramerkiksi valittuihin tavaramerkkeihin.

Tutustu kuukauden tavaramerkkeihin!

Tavaramerkkejä eri vuosikymmeniltä

Julkaisimme Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi tavaramerkkejä eri vuosikymmeniltä.

Tutustu juhlavuoden tavaramerkkeihin!