Heinäkuun tavaramerkki: SisuTeacher

Työyhteisövalmennusta arjessa oppien ja pelillisyyttä hyödyntäen

SisuTeacher-valmennuskokonaisuus tähtää varhaiskasvatuksen ammattilaisten työyhteisötaitojen parantamiseen. Pelillisyys menetelmänä on vahvasti mukana opiskeluosioissa. Se auttaa kokemusten mukaan verrattomasti hahmottamaan kokonaisuuksia ja antaa asiantuntijoiden omalle työlle merkityksellisyyttä.

Valmennus toimii eräänlaisena laatusertifikaattina kertoen, että pedagogisesti pätevä varhaiskasvattaja on valmennukseen osallistuessaan halunnut oppia työyhteisön yhteistyötaitoja, joita asiantuntijuuden sivutuotteena ei synny.

Erotutaan laadukkaasti tavaramerkillä

SisuTeacher on vuonna 2011 perustetun Sisu Akatemia Oy:n valmennustuote.  Tuotteen nimi rekisteröitiin tavaramerkiksi 7.7.2017.

– Tavaramerkkirekisteröinti on hyvä tapa erottua vahvasti kilpaillulla valmennusyrityskentällä. Laadukkaalla tuotteellamme on selkeä sisältö. SisuTeacher-ammattilaisella on työelämän ”superpower”-valmiuksia, joita hän on kehittänyt sekä oman työnsä että yhteistyönsä kehittämiseen liittyvissä valmennuksissa. Mobiilivalmennus mahdollistaa yhteistyön harjoittelun tässä ja nyt, arjen oikeissa tilanteissa, kuvaa Sisu Akatemian toimitusjohtaja Marja Kaijala.

Kansainväliset koulutuskentät kutsuvat

Sisu Akatemia tekee tiivistä yhteistä pedagogisen TinyApp-sovelluksen kehittäjien kanssa.

– Suomalaisella varhaiskasvatusosaamisella on kysyntää. SisuTeacher ja siihen sisältyvät aiemmin rekisteröimämme tavaramerkit ”SisuA”-mobiilivalmennukset ja ”Kohkauskello”-tunnetyökalu soveltuvat hyvin kansainväliseen käyttöön. Muitakin rekisteröintejä on vireillä.

Suomalaista tavaramerkkirekisteröintiä voi Marja Kaijalan mielestä käyttää jatkossa hyvin mahdollisen kansainvälisen tavaramerkkihakemuksen pohjana.

SisuTeacher on reflektoiva joukkuepelaaja

Marja Kaijala muistuttaa, että varhaiskasvatuksen henkilöstön työilmapiiri on samalla lasten kasvuilmapiiri. Siksi sitä tulee kehittää.

– Kaiken ydin on arvostava kohtaaminen. Varhaiskasvatuksen tärkein tehtävä on tukea lapsen itsetunnon kehittymistä. Se vaikuttaa minäkuvaan, oppimiskykyyn, sosiaalisiin valmiuksiin ja koko tulevaisuuteen. Itsetuntoa tukeva työilmapiiri taas vahvistaa kasvattajien ammatillisuutta, yhteistyötä, osallisuutta ja työhyvinvointia. Itsetunto on itsensä arvostamista. Se on myös kykyä arvostaa muita. Itsetuntoon vaikuttaa moni asia.

Asiantuntija muistuttaa, että hyvän työilmapiirin eteen pitää tehdä töitä kehittämällä tietoisesti työilmapiiriin ja yhteistyöhön vaikuttavia elementtejä; kuuntelemista, varhaista puheeksi ottamista ja sitoutumista hyvään arkeen. Niitä kaikkia harjoitellaan SisuTeacher-valmennuksissa.

SisuTeacher-tiimin voimakolmikon muodostavat Anne Kunnari (vas.), Marjukka Nieminen ja Marja Kaijala.

Yrityksen kotisivut

Teksti: Marjo Rautvuori
Kuvat: Sisu Akatemia Oy

Kaikki kuukauden tavaramerkit

Tutustu aiemmin kuukauden tavaramerkiksi valittuihin tavaramerkkeihin.

Tutustu kuukauden tavaramerkkeihin!

Tavaramerkkejä eri vuosikymmeniltä

Julkaisimme Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi tavaramerkkejä eri vuosikymmeniltä.

Tutustu juhlavuoden tavaramerkkeihin!